Facebook
 
AİLE DANIŞMANLIĞI

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulu bir psikolojik danışmanlık hizmetidir. Aile, bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

 

AİLE DANIŞMANLIĞININ İŞLEVİ

Aile de bir canlı organizma gibidir. Farklı organları, duyuları ve daha da önemlisi kendi ruhu vardır. Günümüz dünyasında, bireyselliği ve haz odaklı yaşamayı önceleyen bakış açısının da etkisiyle aile bütünlüğünü korumak ve huzuru tesis etmek giderek güçleşmiştir.

Aileyi oluşturan bireyler; kendi güç kaynaklarını geliştirmek, aile kurumunun işlevselliğini tesis etmek, gerçekçi hedefler edinmek, birbirleriyle açık iletişim kurabilmek, empati kabiliyetlerini geliştirmek ve kendi yapıcı çözümlerini ortaya koyabilmek ve buna yönelik hedeflerini gerçekleştirebilme motivasyonu için aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

 

AİLE DANIŞMANLIĞININ AMACI NEDİR?

Aile danışmanı oldukça geniş bir yelpazede aile bireylerine destek verir. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar, ailedeki sorunlu bireyler, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi durumlar, aileye bir bebek ya da yeni yetişkin bir bireyin katılması, ailedeki çocuk ve ergenlerin problemleri ya da ailenin çocuklarıyla ilgili sıkıntıları, aile büyükleriyle birlikte yaşamanın getirdiği zorluklar, yakın akraba ilişkileriyle ilgili aileye yansıyan problemler, maddi sıkıntıların yol açtığı problemler, sorunlu geçen menapoz dönemleri, cinsel sorunlar, aldatma ve aldatılma gibi arzu edilmeyen olaylar, ayrılık ve boşanma süreçleri gibi konularda aile bireylerine destek verilir.

Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı, incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir.

Aile danışmanlığı ile aile fertlerine kazandırılan derin farkındalık ve içgörü hali, kısa sürede aile içi ilişkilere yansımakta ve etkili neticeler alınmaktadır. 

 
Paylaş