Facebook
 
HİPNOTERAPİ NEDİR

HİPNOTERAPİ NEDİR?

Hipnoterapi, bilincin hipnotik olarak değiştiği süreçte terapist ve danışanın birlikte götürdükleri bir psikoterapi sürecidir. Hipnoz vasıtasıyla oluşturulan farkındalık, içe dönüş sonucu, bilinçaltını isteğe bağlı olarak değiştirebilme sürecidir. Hipnoterapide ruhsal ya da fiziksel sorunların kaynağı biliçaltından bulunup tespit edilir, kaynak temizlenir ve verilen olumlu telkinlerle danışanın hayatında köklü değişiklikler oluşturulur. 

Tıp dünyasında hipnoterapi bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmektedir. İngiliz tıp birliği 1953 yılında, Amerikan tıp birliği 1958 yılında hipnoterapiyi, bir psikoterapi yöntemi olarak kabul etti. Türkiye’de de hipnoz tekniğinin kullanıldığı uygulamalar, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Hipnoterapi hastalıklarda tedavi amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Daha çok psikiyatrik, ruhsal hastalıklarda uygulanmakla birlikte, zihin beden bütünlüğünü esas alındığı için fiziksel rahatsızlıklarda, acı ve ağrı kontrolünde de etkilidir.

Pek çok kişi hipnoterapiyi uyku hali olarak tanımlasa durum böyle değildir. Hatta bilinçli hipnoz yönteminde kişi tamamen bilinçli haldedir. Hipnoterapide kişinin dikkati en üst seviyede yoğunlaştığında trans hali oluşur. Telkinlere açık hale gelir. Her insanın hipnoterapiden etkilenişi değişik olabilir. Uygulanan yöntemlere göre değişebilir. Hipnoterapi esnasında bilinçaltı pasif durumdan, aktif hale geçer. Hipnotik derinliğin derecesi ne olursa olsun hipnoterapistin söylediği sözler ve telkinler, danışan tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilinçli bir beyin daha eleştireldir, problem çözerken daha çok analiz yapmaya eğilimlidir. Direnç gösterebilir. Bu durum kararsızlığa ve harekete geçmekte zorluğa sebep olabilir. Hipnoz altındayken ise bilincin bu analiz yeteneğinden kurtulan bilinçdışı zihin, telkin almaya daha hazır hale gelir ve terapi gerçekleşir. Hipnoterapi tedavisi gören kişi bu süreçte hipnoterapistin destek ve rehberliğini hissetmektedir. Onun talebi doğrultusundaki telkinleri kabullenmektedir. Bu şekilde danışan bilincinin direnç gösterdiği birçok şeyi hipnoterapi esnasında kolaylıkla değiştirebilmektedir.

Pek çok insan yapmak istemediklerimi yapar, söylemek istemediklerimi söyler miyim diye hipnoza mesafeli yaklaşır. Oysa hipnoz olan bir kişi yapmak istemediği bir davranışta bulunmaz, istemediği hiçbir şeyi söylemez. Kişinin inançlarına, ahlaki değerlerine, değer yargılarına ters düşecek bir telkin, en derin hipnozda bile reddedilir. Medyada hipnoz adı altında rastladığınız, kişilerin kontrolsüz tuhaf davranışlar sergilediği tabloların, tıbbi hipnoterapi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bunlar psikolojik alt yapısı, eğitimi olmayan kişiler tarafından, ilgi çekme amacı ile sergilenen sahne gösterileridir.

Hipnoterapide kullanılan çok sayıda teknik vardır. Bir hipnoterapistin çantasının yeterince dolu olması, gerektiğinde uygun tekniği uygulaması son derece önemlidir ve başarıyı artırır.

 “Hastalık değil, hasta vardır” felsefesiyle izlenen süreçler başarıyı artırır.
Sayfa Kategorisi: HİPNOTERAPİ
 
Paylaş