Facebook
 
ÇOCUKLARDA HİPNOTERAPİ

ÇOCUKLARDA HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ

Hipnozun çocuklarda uygulanması, antik çağlardan beri kayıtlara geçmiştir. Pek çok kültür, çocuklarla ilgili trans ya da trans benzeri olguların yer aldığı zengin bir iyileştirme kaynağına sahiptir. Modern çağlara gelindiğinde Dr. Franz Mesmer’ in katkılarıyla bilimsel olarak da kabul edilmiş, yetişkinlerin yanısıra çocukların tedavisinde de kullanılmıştır.

Çocuk hipnozunda kritik işlevsel unsurlardan biri imgelemedir. 19. Yüzyılın sonunda Fransız hekimler Liebeault ve Bernheim, çocukların hipnoza duyarlılığını araştırmış, çocukların kötü alışkanlıklarını hipnoterapi ile tedavi etme konusunda ilerlemeler kaydetmişlerdir. İngiliz psikoterapist J. Milne Bramwell, 1903’ te yayınlanan hipnoz ders kitabında çocuklarda tırnak yeme ve tekrarlayan baş ağrıları tedavisine geniş yer ayırmıştır. 1950’ lerin sonlarında Milton Erickson ve Erik Wright çocuklarda hipnoz kullanımını teşvik etmiş, 1960’ larda Amerika’ da Dr. Franz Baumann çocuk hipnozuna büyük katkıda bulunmuştur. Günümüzde hipnoterapi yöntemi dünyada pek çok terapist tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Hipnoz çocuklarda erişkinlerdekinden biraz daha farklı bir biçimde uyuklama ya da hayalde canlandırma duygusuna benzeyen alternatif bir uyanıklık ve dikkat durumu olarak tanımlanabilir. Bu durumda, kişi özel bir amaca ulaşmak ya da bir potansiyeli gerçekleştirmek amacıyla, (gevşeyerek ya da değil) belli bir düşünce veya imgeye özellikle odaklanır, çekilir veya konsantre olur.

Bu açıdan bakıldığında küçük danışanlarımız kendilerinden istendiği şekilde dikkatlerini verdikleri, dinledikleri, içine çekildikleri ve cevap verdikleri bir söyleşiye girdiklerinde, hipnoterapi durumuna geçmiş olurlar ve verilen telkinleri almaya başlarlar.

Pek çok çocuk herhangi bir çizgi filme, videoya, masal dinlemeye, kukla oyununa, evcilik gibi herhangi bir oyuna ya da bir hayal kurmaya odaklandıklarında hipnoz frekansına kendiliğinden girer ve çıkarlar.

Çocuklardaki bu telkine açıklık ve dikkatin odaklanması sayesinde dışarıdan uyarıyla hipnoz oluşturulması doğal bir süreçtir ve genellikle olumlu kabul edilir.

Bazı çocuklarda, yetişkinlerde olduğu gibi kendiliğinden hareketsizlik ve gevşeme gözlense de, 7 yaş altındaki küçük çocuklar hipnoz sırasında çoğu kez görünür biçimde gevşemez. Bir çok çocuk hayal alemine dalarak odada hareket edip, gezebilir. Çocuklar hipnoterapi esnasında çoğu kez gözlerini kapatmazlar. Bunun bilincinde olarak, terapistler yaklaşımlarını ve dillerini bu ‘aktif uyanık hipnoza’ göre düzenler.

İyi bir uzman için, çocuğu odaklamalı konsantrasyon durumlarına yönlendirebilme konusunda pek çok yol vardır. Bunlar bir sorunu çözme, rahatsızlığı kontrol etme, endişeyi azaltma ya da yok etme, ya da kötü bir alışkanlığı hafifletmeye yönelik olabilir. Ayrıca, hastalık süreçlerini, yollarını modellemek, sadece çocuk ve uzman arasındaki yaratıcılık ve terapi ilişkisiyle sınırlıdır. Hipnoz durumu oluşturmak için kullanılan teknikler ve stratejiler sayılamayacak kadar çoktur. Bunlar arasında sınırsız derecedeki gevşeme ve zihinsel imgelem, biogeribildirim, sanat terapisi, müzik ve hareket terapisi sayılabilir.

Orta ve ciddi derecede zihinsel geriliği olanlar hariç tüm çocukların olumlu şekilde hipnoza tepki verme potansiyeli mevcuttur.

Çocuklara hipnoz uygulamalarında yaştan ziyade konuşulanı anlama düzeyi, herhangi bir şeye odaklanma veya onunla ilgilenme becerisi daha önemlidir.

5 yaş üzeri çocuklarda hipnoterapi ile güvenle çalışılabilir. Çocuklar ne kadar küçük olurlarsa o kadar çabuk tepki verirler ve süreç de kısalır. Çocukların zihinleri çok güçlüdür, davranış ve düşüncelerinde yetişkinler gibi yapay bariyerler ve kısıtlamalar yoktur. O yüzden hipnotik telkinlere çabuk, kolay ve etkili yanıtlar verirler.

Davranış bozukluklarına yönelik hipnoterapi çocuklarda en iyi neticeler veren alanlardandır. Hipnoterapinin ardından çocuğa kendi kendine hipnoz (otohipnoz) becerisini öğretmek mükemmel sonuçlara imza atabilir. Çoğu kez 4-5 hipnoterapi seansı ile tam başarı yakalanır. Yetişkinlerin aksine çocukların alternatif semptom üretme ikileminin olmaması, kötü ve zararlı alışkanlıkların giderilmesinde bir avantaj yaratmaktadır.

Çocuklarda hipnoz ve hipnoterapi ile şu sorunlarda tedaviye destek olunabilmektedir.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR VE BOZUKLUKLAR

 • Parmak emme
 • Tırnak Yeme
 • Saç teli koparma (Trikotilomani)
 • Alt ıslatma(Enüresis)
 • Dışkı kaçırma (Enkoprezis)
 • Tikler

DAVRANIŞSAL SORUNLAR

 • Uyum problemleri
 • Okula alışamama
 • Okul başarısızlığı
 • Öfkeli ruh hali
 • Kardeş kıskançlığı

BİYODAVRANIŞSAL SORUNLAR

 • Astım
 • Migren
 • Tourette sendromu
 • İBS (İltihabi bağırsak sendromu)
 • Siğiller
 • Alerjiler

AĞRI SORUNLARI

 • Akut ağrılar (Yaralanma veya hastalık sonucu oluşan ağrılar)
 • Kronik ağrılar (Kronik hastalık sonucu veya travma sonrası oluşan tekrarlayan ağrılar)

KAYGI BOZUKLUKLARI

 • Kaygı bozuklukları ve endişe
 • Performans anksiyetesi (Başarılı olamama kaygısı, sınav korkusu, sahne korkusu, spor performans kaygıları)
 • Ölüm ve yas süreci
 • Ayrılık ve boşanma süreci
 • Üzüntü ve keder
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Fobiler

FİZİKSEL HASTALIKLAR

 • Kronik hastalıklarla (hemofili, kanser, böbrek yetmezliği vb) mücadele
 • Bağışıklık sistemini güçlendirme

Kötü alışkanlıkların tedavisinde çocuğa sadece yapması gerekenleri anlatmakla yetinilmez, çocuğa sorunun fizyolojisiyle ilgili bilgi de verilir. Söz konusu alışkanlığın nasıl ortaya çıktığı çocuk diliyle anlatılır ve çözümü yolunda telkinler verilir.

Hipnoz ve hipnoterapi iyi eğitilmiş, yetenekli uzmanlar tarafından dikkatlice kullanıldığında oldukça etkili ve etkin yöntemlerdir. Her yaş grubundan hastanın hipnoz ve otohipnoz sürecinin altında doğuştan gelen hayal etme yeteneği yatar. Güzel olan şu ki, erişkinlere göre “hayal kurma gücü çok daha fazla olan” ve “değişime dirençleri çok daha az” olan çocukların hipnoza girmeleri oldukça kolaydır. Çocukla iletişimde sağlanacak olan güven ve çocuğa yaklaşım dili çok önemlidir. Çocukla kurulan diyalog önemli etki noktalarından biridir. Doğru hipnoterapi teknikleri de kullanıldığında çocuğun hayal dünyasına girerek arzulanan terapötik etki sağlanır.Sayfa Kategorisi: HİPNOTERAPİ
 
Paylaş